certyfikat HONEYWELL

certyfikat HONEYWELL

certyfikat TOSHIBA

certyfikat VTS

certyfikat VITRO

certyfikat TRANEPRASA O NAS:Lista referencyjna (wybrane inwestycje)

1 Dom Towarowy „Kupiec” w Szczecinie Klimatyzacja i wentylacja Domu Towarowego „KUPIEC”. Instalacja wody lodowej 550 KW, ciepło technologiczne. Projekt automatyki. Automatyka wraz z centralą nadzoru i sterowania.
2 Uniwersytet Szczeciński Automatyka systemu wentylacji pomieszczeń dydaktycznych
i pomocniczych.
3 Bank PKO BP Koszalin System wentylacji i klimatyzacji banku wraz z instalacją automatycznego sterowania.
4 Stacja Ratownictwa Medycznego - Goleniów System wentylacji i klimatyzacji banku wraz z instalacją automatycznego sterowania.
5 Rejonowy Urząd Pracy
w Szczecinie
Instalacja wentylacji, instalacja elektryczna Budynku Rejonowego Urzędu Pracy.
6 Elektrownia DOLNA ODRA
Nowe Czarnowo
Układ rezerwowego zasilania w wodę lodową dla nastawni bloków 1,2; 5,6 i 7,8. Dostawa i montaż chilera 270 kW. Automatyka + centrala nadzoru sterowania.
7 Elektrownia DOLNA ODRA
Nowe Czarnowo
Instalacja wentylacji mechanicznej budynku pompowni odwadniania gipsu i szybu windowego absorbera-całość dla systemu odsiarczania spalin.
8 Szpital w Gryficach Wentylacja i klimatyzacja sal operacyjnych oddziału ginekologii położnictwa
9 Budynek Biurowy
ul. Niedziałkowskiego
Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepła i chiller TRANE.
10 Qubus Hotel Legnica Instalacja automatycznego sterowania systemem klimatyzacji hotelu, komputerowe stanowisko nadzoru nad instalacjami technicznymi.
11 Regionalny Szpital OnkologicznyBank Pekao S.A. II O/Szczecin
Pl. Żołnieża Polskiego
Klimatyzacja sali operacyjnej. Automatyka.
12 Fabryka Przetwórstwa Spożywczego w Świdwinie Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń produkcyjnych. Projekt automatyki. Automatyka systemu.
13 Bank Śląski – oddział
w Szczecinie
Wentylacja i klimatyzacja banku, system oddymiania.
Projekt wykonawczy i wykonanie instalacji sanitarnych, projekt automatyki.
14 Hotel Rycerski w Rewalu Klimatyzacja i wentylacja sal konferencyjnych i restauracji. Projekt automatyki.
15 Szpital Kliniczny Nr I – Oddział Hematoonkologii Instalacja wentylacji mechanicznej, elektryczna, przyzywowa.
16 QUBUS HOTEL-SILESIA
Sp. z o. o.
Automatyka systemu wentylacji i klimatyzacji. Zastosowano 11 sterowników Excel XL50. Stanowisko wizualizacji XBS.
17 Elektrownia Dolna Odra – Sala Konferencyjna Instalacja klimatyzacji Sali Konferencyjnej dla 300 osób.
18 Regionalny Szpital Onkologiczny Instalacja klimatyzacji Sali Operacyjnej – Chirurgia.
19 Hotel „ Novotel” i „IBIS”
w Szczecinie
System automatyki wentylacji i klimatyzacji Hotelu „IBIS”
i Novotel.
20 Stacja Ratownictwa Medycznego
w Szczecinie
Instalacja klimatyzacji Oddziału Ratownictwa Medycznego.
21 Elektrownia Dolna Odra
- Budynek Elektryczny Instalacji Odsiarczania Spalin
System wentylacji pomieszczeń Technicznych Budynku Elektrycznego Instalacji Odsiarczania Spalin
22 Urząd Miejski w Koszalinie
- Sala Sesyjna
System klimatyzacji Sali Obradi Pomieszczeń Biurowych.
23 Urząd Miejski w Szczecinie
– Sala Sesyjna
System wentylacji i klimatyzacji Sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim.
24 Pub „TIGER” Klimatyzacja, wentylacja pomieszczeń Pub-u „TIGER”
25 Pub „B 52” w Szczecinie Wykonanie systemu klimatyzacji wentylacji
Pub-u „B 52”
26 Ośrodek Szkoleniowy Poczty Polskiej w Bornem Sulinowie Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji
i klimatyzacji pomieszczeń Ośrodka.
27 Centrum Handlowe „CARREFOUR” w Szczecinie Automatyka systemu wentylacji i klimatyzacji węzłów cieplnych i ogrzewania w C.H. „CARREFOUR”
28 Redakcja „Głos Pomorza”
w Koszalinie
Projektowanie i wykonawstwo systemu wentylacji nowego budynku redakcji „Głosu Pomorza”
29 Polskie Radio Szczecin Modernizacja wentylacji pomieszczeń emisyjnych
30 Radio „Na fali” Klimatyzacji pomieszczeń emisyjnych i technicznych rozgłośni radiowej
31 Kompleks obsługi podróżnych – Będgoszcz /k. Szczecina System wentylacji klimatyzacji stacji benzynowej, warsztatów, restauracji, sklepów.
32 Budynek Hotelowo-biurowo-usługowy PASCAL w Szczecinie System wentylacji i klimatyzacji
33 Pekao S.A Szczecin pl. Żołnierza System wentylacji sali operacyjnej banku
34 Centrum Handlowe PIAST
w Szczecinie
System sterowania klimatyzacją Hipermarketów AHOLD, ADLER, MEDIA MARKT, DEICHMAN
35 Komisariaty policji
w Szczecinie
Klimatyzacja pomieszczeń łączności
36 Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie
Klimatyzacja pomieszczeń operacyjnych i technicznych Centrum Dowodzenia Policji SWD
37 Poczta Polska w Szczecinie Klimatyzacja budynku Urzędu Pocztowego na pl. Grunwaldzkim
38 Elektrownia Dolna ODRA Klimatyzacja pomieszczeń technicznych rozdzielni pomp wody sieciowej
i stacji transformatorów
39 Telekomunikacja Polska SA
w Koszalinie
Klimatyzacja budynku biurowego i obsługi interesantów
40 Elektrownia Dolna ODRA Klimatyzacja budynku laboratoryjnego technologii odsiarczania spalin
41 Stacja Paliw PKN ORLEN
w Stargardzie Szczecińskim
Klimatyzacja pomieszczeń stacji i sali sprzedaży
42 Elektrownia Szczecin ul. Gdańska System klimatyzacji pomieszczeń nastawni cieplnej bloku energetycznego, pomieszczeń elektrycznych i pomocniczych


el.png (1816 bytes)

2003 maciejfiszer.com